Провеждане на вътрешни одити

argaiv1793

Доказателство за непрекъснато подобряване на системата за управление внедрена във Вашата Организация е провеждането на периодични вътрешни одити.

2

Провеждането на вътрешния одит от квалифицираните одитори на ПАРТНЕР КЪМПЪНИ ще даде БЕЗПРИСТРАСТНА И РЕАЛНА ОЦЕНКА за нивото на внедряване, поддържане, подобряване и проверка на системата за управление, състоянието на бизнес процесите и информационната сигурност във всички структури на Вашата администрация, търговска или неправителствена организация.

Организирането и провеждането на одитите се извършва в съответствие с всички изисквания на стандарта ISO 19011:2002 Указания за одит на системи за управление, както и другите стандарти като ISO 17021, ISO/IEC 27006 даващи указания за реда и методите за провеждане и отчитане на одит.

Одиторите на ПАРТНЕР КЪМПЪНИ притежават сертификати за „ВОДЕЩ ОДИТОР/ ОДИТОР“ и „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ по следните стандарти:

ISO 9001 – Системи за управление на качеството - СУК

ISO 14001 – Системи за управление на околната среда - СУОС

BS OHSAS 18001 – Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - СУЗБУТ

ISO 20000 – Системи за управление на ИТ услугите - СУИТ

ISO/IEC 27001 – Системи за управление на информационната сигурност - СУИС

Одиторите на ПАРТНЕР КЪМПЪНИ притежават повече от 6 годишен одиторски опит придобит при провеждане на одити от 1-ва страна – вътрешни одити,  от 2-ра страна – одити възложени от партньори и клиенти на одитирания, от 3-та страна – одити от сертификационна организация.

След приключването на одита във Вашата Организация и предаване на доклада с резултатите от направените наблюдения, проверените записи, проведените интервюта със служителите, ПАРТНЕР КЪМПЪНИ предоставя допълнителни услуги:

консултиране за отстраняване на евентуални несъответствия по системата за управление открити по време на одита;

консултиране за провеждане на прегледа от ръководството;

сключване на договор за поддръжка и актуализация на системите за управление.

Екипът на ПАРТНЕР КЪМПЪНИ гарантира конфиденциалност, безпристрастност, добросъвестност, независимост и етичност при изпълнението на одитите.


Доказателство за непрекъснато подобряване на системата за управление във Вашата Организация е провеждането на периодични вътрешни одити показващи съответствието със изискванията на стандарта.

Провеждането на вътрешния одит от квалифицираните одитори на ПАРТНЕР КЪМПЪНИ ще даде БЕЗПРИСТРАСТНА И РЕАЛНАОЦЕНКА за нивото на внедряване, поддържане, подобряване и проверка на системата за управление, състоянието на бизнес процесите и информационната сигурност във всички структури на Вашата администрация, търговска или неправителствена организация.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София15°C
Пловдив16°C
Варна17°C
Бургас18°C
Русе20°C
Facebook